Bemærk: Ny adresse pr. 1/3-2020    -    Randersvej 25, 9500 Hobro

Udredning

Udredning af kognitivt funktionsniveau hos børn og unge mellem 6-16 år

 

Vores kognition handler groft sagt om de processer, der sker, når vi oplever verden: Hvordan vi opfatter information, hvordan vi bearbejder information og hvordan vi laver mening ud af information. Vi kender processerne som fx hukommelse, opmærksomhed, koncentration, bearbejdning af sanseindtryk, sprog, tænkningens hastighed, problemløsning osv. Måden, disse faktorer spiller sammen på, er afgørende for, hvordan vi lærer og forstår, og dermed bliver de også afgørende for, hvordan vi handler i verden omkring os.

 

Når børn og unge i alderen 6-16 år har vanskeligheder i deres hverdag, kan det skyldes, at de et andet kognitivt funktionsniveau, end omgivelserne møder dem med. Hvis et barn fx er dårligere til at huske, eller tænker langsommere, eller har sværere ved at fastholde sin opmærksomhed, end de fleste jævnaldrende, kan det betyde, at personen oplever konstant at være på overarbejde, og derfor kan barnet komme til at føle sig stresset eller trist. Det kan også gøre det svært for barnet at begå sig socialt.

 

Hvis et barn omvendt tænker hurtigere eller på andre måder end de fleste jævnaldrene, kan barnet også få udfordringer i sin hverdag. At være særlig begavet betyder for en del børn, at de føler sig udenfor fællesskaberne; at de føler sig anderledes.

 

Gennem forskellige former for tests kan man få et billede af, hvordan det enkelte barn håndterer intellektuelle udfordringer sammenlignet med andre børn på samme alder. Formålet med dette er at gøre barnet såvel som barnets omgivelser (forældre, lærere osv.) opmærksomme på, hvordan barnet hjælpes til bedre trivsel.