top of page

Legeterapi

For børn vil det talte sprog ofte være utilstrækkeligt, både i forhold til at fortælle, hvad der er svært, og i forhold til at forandre tanker, følelser og adfærd.

Legen er for barnet et kendt sprog. Udvikling og læring hos børn sker gennem tæt samvær med andre mennesker, samt gennem det symbolsprog, som legen er. I legeterapien foregår samvær og udvikling på barnets præmisser og i barnets eget sprog. Leg kan være tegning og modellervoks, det kan være rolleleg med dukkehus eller actionfigurer, eller det kan være leg i sandkassen. Legen kan især i sandkassen bevæge sig fra det sanselige, over det konkrete hvor barnet fx bygger tunnel i sandet, til det meget symbolske, hvor barnet med legetøjet i sandkassen laver et billede af fx ”sådan ser der ud inde i mit hoved”.

Ved at udnytte de symbolske muligheder, der ligger i legen, kan også større børn og voksne have glæde af at udforske deres egne tanker og følelser.

Legeterapi kan med dens mange former bruges til bearbejdning og behandling af de fleste problematikker, når den konkrete tilgang justeres til klientens udviklingsalder og problemer. Eksempelvis behandles traumer og overgreb oftest gennem konkret leg, mens opvæksttraumer samtidig bearbejdes via den relation, der opstår mellem psykologen og barnet.

bottom of page