top of page

Traumer

Hvis man har været udsat for noget traumatisk, vil man højst sandsynligt opleve, at måden, man tænker eller opfører sig på, vil forandre sig. Hvordan og hvor meget afhænger af, hvilket traume man har oplevet, og hvem man er som person.

Traumer kan være enkeltstående; det vil sige, at man oplever noget voldsomt, som sætter sig spor. Det kan fx være trafikulykker, overgreb, røveri eller naturkatastrofer. Det kan også være et stort traume at blive vidne til, at andre udsættes for noget voldsomt. Vi ved i dag, at man kan tale om, at krop og sind gennemgår forskellige tilstande i forbindelse med et enkeltstående traume, men også, at de forskellige tilstande kan komme og gå og altså ikke er noget, der kommer i en bestemt rækkefølge, som man gennemlever én for én.

Nogle enkeltstående traumer kommer man sig over ved egen hjælp, mens andre kræver behandling. Det kan fx være tilfældet, hvis man over længere tid ikke kan slippe af med oplevelsen af følelsesløshed, hvis man fryser selv når det er varmt udenfor, hvis man ikke kan koncentrere sig, hvis man bliver irritabel eller har let til tårer, eller hvis spisning og søvn bliver anderledes. Måske oplever man flash backs, eller man kan meget let blive forskrækket ved selv den mindste lyd eller hurtige bevægelse. Det kan også være andre ting, der forandrer sig, så man oplever, at noget grundlæggende har forandret sig i personen.

Traumer kan også være noget, man har bygget op over en lang tid, måske over flere år. Det kan fx være opvæksttraumer fra en barndom med mangelfuld tryghed, eller det kan være traumer, man senere i livet har pådraget sig i tætte relationer til andre, fx i form af mobning eller i relationer med mennesker med psykopatiske træk. For begge typer gælder det, at man kan have oplevet både fysisk og psykisk grænseoverskridende episoder.

Typerne af traumer er meget forskellige, men har alligevel det til fælles, at de helt grundlæggende påvirker personligheden og måden, man opfatter sig selv og andre på.

Behandlingen af traumer kan være kort eller langvarig, den kan bestå af samtaleterapi eller kombineres med anden terapi som EMDR eller legeterapi. Det afhænger af mange forskellige faktorer, som har at gøre med dels typen af traume, dels hvordan livshistorie, personlighed og det aktuelle liv ser ud.

bottom of page